Kegle


rumfang_4

Volumen af forskellige typer af kegler kan udregnes med denne formel:

\[V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot G\]

Hvor V er volumen, h er højden og G er arealet af grundfladen.